Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

De impact van De Ark

07/11/2016

De impact van De Ark

Door de ogen van de buitenwereld zijn de Arkgemeenschappen (piep-)kleine organisaties. Tel je de 3 Vlaamse Arkgemeenschappen samen, dan nog zijn we lang geen grote speler.

Dat klein zijn speelt ons wel eens parten ten aanzien van overheden, collega’s in de zorg en als we gaan aankloppen voor geld. We hebben meer dan eens ons bestaansrecht moeten verantwoorden. Een vraag die ons dan wel eens wordt voorgehouden, is de vraag naar onze impact … “Wat bereikt De Ark met de middelen die haar worden gegeven ?”

Voor mensen die De Ark van binnenuit hebben ervaren is het duidelijk dat de impact groter is dan de – professionele aan de kwaliteitseisen beantwoordende – ondersteuning die wij bieden aan een inderdaad beperkt aantal mensen met een beperking. Wij durven stellen dat mensen veranderen door “een ervaring” die De Ark centraal stelt in haar werking, met name : “het elkaar ontmoeten”.

Deze ontmoeting, waarin kwetsbaarheid haar plaats heeft, verandert niet enkel de mensen met een verstandelijke beperking maar allen die met hen deze ervaring maken. Wij worden samen meer, helemaal mens. 100% MENS, om het met onze baseline te zeggen. Ja, dat is de impact van De Ark. Zo veranderen wij de wereld, één hart per keer (om het met de baseline van De Ark Canada te zeggen).

Wel blijft het moeilijk deze impact voor de buitenwereld tastbaar te maken. Hoe becijfer je dat veranderen, dat 100% MENS worden. Want natuurlijk betekent 100% MENS zijn net dat je vrede vindt in je beperkt en je broos zijn. Bovendien vindt deze verandering doorgaans niet snel plaats. Bij bepaalde mensen is de verandering reeds zichtbaar na 1 jaar. Bij velen wordt ze pas zichtbaar na jaren. Dat is een lastig gegeven als overheden inzetten op snelle, lees goedkope, resultaten en ook sponsors bij voorkeur geld geven voor zaken die meteen zichtbaar worden zoals de aankoop van stoelen, tafels of een busje.

In De Ark vertellen we graag persoonlijke verhalen. Deze vertellen over ‘wat De Ark met ons doet’. Een mooi voorbeeld daarvan is het filmpje gemaakt in De Ark Egypte dat het verhaal van Nagat in beeld brengt. Nagat vertelt hoe zij en haar broer weggehaald werden uit een context van vernedering en misbruik, in De Ark zijn gaan wonen én hoe zij veranderden, niet plots maar doorheen vele jaren.

Nagat en haar broer hebben beide een verstandelijke beperking. Zij werden het slachtoffer, niet van deze beperking, maar van een samenleving die hen hun menselijkheid ontnam. Ook in Vlaanderen lijden nog vele mensen met een beperking onder het stigma van ‘ongewenst en onvolwaardig leven’ dat hen door de samenleving wordt opgelegd. Hen in hun volle waarde erkennen doen we door hen te ontmoeten en naar hen te luisteren.

Ontmoet hier Nagat. Het filmpje werd in het Nederlands ondertiteld.  

Onderwerpen