Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Partners in crime in de kerstnacht

20/12/2019

Ik leerde Bogdan uit De Ark Oekraïne enkele jaren geleden kennen op een internationale bijeenkomst. We waren vanaf de eerste dag partners in crime. We zaten graag samen aan tafel, ook al hadden we geen zelfde gesproken taal. We plaagden elkaar voortdurend door wild te gesticuleren, elkaars dessertlepeltjes te verstoppen en gekke smoelen te trekken. Waar Bogdan was, was schatergelach.

Op een avond was er een gebedsmoment waarbij iedereen kon kiezen hoe hij dit invulde: bijbelteksten lezen, liedjes zingen, een goed gesprek of een tekening maken. Ik was die avond wat moe van al die talen en indrukken en besloot naar de creahoek te gaan. Er was nog één kleurplaat over waar Bogdan mee bezig was. Hij nodigde me met gebaren uit met hem mee te kleuren. Zo brachten we het hele gebedsmoment met elkaar door. Samen kleuren aan één tekening, elk verzonken in zijn eigen gedachten en samen genietend van de rust en de stilte. Waar Bogdan was, was verstilling.

Ik heb, net zoals Bogdan, in mij het verlangen naar schatergelach en verstilling, ook ik ben een mengeling van lichtheid, diepgang en spontane vreugde. Samen spelen en stil zijn maakte ons tot partners in crime.

En da’s misschien ook wel waartoe Kerstmis ons uitnodigt. Door tijd door te brengen met mensen die op het eerste zicht heel verschillend en onbegrijpbaar zijn, kunnen we ontdekken dat speelsheid en verstilling een weg is tot verbinding, vriendschap en innerlijke vrede. In de kerstnacht komt God ons heel klein en kwetsbaar nabij. In de kerstnacht worden we uitgenodigd partners in crime van hem te worden om schatergelach en verstilling te brengen in onze verwarde wereld. Bogdan wijst zoals de engel op dit kerstkaartje uit De Ark Oekraïne ons de weg.

Anja T'Kindt
De Ark Vlaanderen

Onderwerpen