Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

We waren zoals een fles champagne

14/04/2020

Alle Arkgemeenschappen over de hele wereld hebben de traditie om op Witte Donderdag (enkele dagen voor Pasen) met elkaar een voetwassing te houden. We wassen elkaars voeten om elkaar te vragen en te laten zien: ‘Zie je me graag?’ en ‘Mag ik jou graag zien?’ Het is steeds een mooi gebeuren waarbij mensen met een beperking, assistenten, vrienden en sympathisanten samenkomen om dit mooie gebaar te stellen. Omwille van corona konden we dit jaar geen voetwassing houden.

Zie je me graag? Mag ik jou graag zien?

Met enkele mensen beslisten we om een online inspiratiemoment te doen rond de voetwassing voor alle mensen in de Vlaamse Arkgemeenschappen. Meer dan 70 mensen uit heel Vlaanderen deden mee op zoom waardoor we iedereen in hokjes op ons scherm konden zien. Zodra de zoom werd opengesteld was het een kakafonie van jewelste. Iedereen was uitgelaten, zwaaide en riep uit alle macht naar de vele bekenden. Onze vreugde kon niet op om eindelijk onze vrienden en kennissen terug te zien. We waren zoals een fles champagne die, na eerst goed geschud te hebben, feestelijk knalde en overliep.

We hielden samen een eenvoudige viering waarbij we liedjes zongen met gebaren en de muzikaalste familie zijn speaker mocht aanzetten. We genoten samen van een filmpje vanuit De Ark Internationaal over de voetwassing, iemand las het evangelie voor en wie zwaaide kreeg het woord om een voorbede te doen. Vanuit één huiskamer werd het Onze Vader in meerdere talen voorgebeden. Het inspiratiemoment was eenvoudig, hartverwarmend en aandoenlijk.

Het inspiratiemoment was eenvoudig, hartverwarmend en aandoenlijk.

Doorheen de jaren zijn er veel vriendschapsbanden gegroeid tussen de verschillende mensen en vrienden van De Ark Antwerpen, Gent en Moerkerke-Brugge. In gewone tijden lukt het echter zelden om een geschikt moment te vinden om samen te komen. Sommigen hadden elkaar al jaren niet meer gezien. Maar dankzij corona, trotseerden we onze digitale schroomheid omdat het verlangen naar vriendschap zoveel groter is.

Mensen met een verstandelijke beperking verstoppen zich niet achter intellectuele gesprekken, to do-lijstjes, meetings en emails, maar willen relatie, contact, vriendschap, gegibber en gelach. Ja, de mens is au fond een diep sociaal wezen die leeft van contacten en vriendschappen. En tijdens deze zoomsessie waren het terug de mensen met een beperking die ons de permissie gaven om net zoals hen uitbundig te zwaaien, te lachen en uit de bol te gaan omdat vriendschap moet worden gevierd en geuit. Onze vriendschapschampagne knalt!

De mensen met een beperking geven ons die permissie.

 

Onderwerpen