Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Hoe kan je De Ark steunen?

Ons nieuw dagbestedingscentrum is klaar! Nu kan Luc eindelijk leven op eigen ritme. We zoeken nog centjes om buiten alles af te werken. Steun op BE65 748 1050212 96 met fiscaal attest vanaf €40.

Waarom kiezen voor De Ark Moerkerke-Brugge als goed doel?

Met De Ark Moerkerke-Brugge kiezen we er bewust voor mensen met een verstandelijke beperking te onthalen die op zoek zijn naar een plaats van ontmoeting. We willen een plaats van ontmoeting bieden aan alle bewoners en vrienden van het huis. Daarin onderscheiden we ons van andere organisaties voor mensen met een beperking.

De maatschappelijke en politieke evoluties in de zorg maakt dat de mensen met een beperking zelf moeten instaan voor hun woon- en leefkosten. Aangezien onze mensen met een beperking vaak uit financieel moeilijke situaties komen, zijn zij niet in staat zelf hun woningen en levensonderhoud te betalen. De Ark Moerkerke-Brugge wil hen echter niet in de kou laten staan en gaat zelf actief op zoek naar middelen voor grote projecten.

We vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Wat ons uniek maakt, is dat De Ark een woning tussen andere woonsten in de straat verkiest om een maximale integratie in de buurt te bevorderen.

Onze mensen met een beperking verdienen het gewoon om de beste zorg in een warme duurzame en veilige thuis te hebben. Daar vragen wij uw hulp voor.

Zo kan u ons helpen

  • Doe een eenmalige grote gift op op BE65 748 1050212 96 met fiscaal attest vanaf €40
  • Word meter van De Ark Moerkerke-Brugge en doe een maandelijkse gift (permanente opdracht)
  • Geef een feest en vraag geld voor De Ark Moerkerke-Brugge als cadeau. Wij zorgen voor de nodige folders en overschrijvingsformulieren. Eventueel stellen we ons even voor.
  • Organiseer een actie voor ons
  • Schenk een duo-legaat
  • Spreek over ons en vertel mensen dat we financiële hulp nodig hebben

 De wereld helpen...

Maar als De Ark Moerkerke-Brugge staan we niet alleen in de wereld. Er zijn veel Arkgemeenschappen in de wereld. Dagelijks volgen we het nieuws in de wereld en het nieuws uit de andere Arkgemeenschappen in de wereld. Op regelmatige basis komen we met vertegenwoordigers vanuit de verschillende landen samen voor vorming en ontmoeting. Als we de verhalen horen uit De Ark uit Haïti, Syrië en Egypte, dan worden we stil. Stil uit bewondering hoe zij dag in dag uit, ondanks de vele moeilijkheden, een verhaal van hoop brengen in hun -vaak letterlijke- verdeelde wereld. We kunnen niet aan de kant blijven staan bij de noden die we van hen horen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat een deel van de giften die wij krijgen wordt gebruikt voor gemeenschappen die het meer nodig hebben dan wij. 

Wij storten jaarlijks 10% van de giften door aan het internationaal project.

Ons nieuw dagbestedingscentrum is klaar! Nu kan Luc eindelijk leven op eigen ritme. We zoeken nog centjes om buiten alles af te werken. Steun op BE65 748 1050212 96 met fiscaal attest vanaf €40.

--- getuigenis ---

Ik ben Luc, ik ben 76 jaar. Ik woon in De Barke in Moerkerke. Ik ga nu naar het nieuw dagbestedingscentrum bij mijn huis. Ik kijk er naar uit om bezig te zijn met de plantjes op mijn oude dag.

Luc