Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Toccante

Tienduizenden mensen hebben vanaf het begin – en nu nog altijd – hun ‘eigen lied’ of dat van een ander, gefluisterd, gezongen en beluisterd. Wij hopen dat zoiets mag blijven duren, een eeuwigheid lang.

Toccanteconcerten

We pogen, breekbaar maar overtuigd, mensen rond muziek samen te brengen. Muzikanten dus podiumkansen te geven en daardoor aan de luisteraars de mogelijkheid te bieden om zich door die muziek, in denken en voelen, te laten raken.

Wij geloven dat daaruit verbondenheid kan ontstaan.

Wij willen dan ook na elk concert nog wat bij elkaar zijn met een kans dus tot ontmoeting. Wat van een eventuele bijdrage overblijft, schenken wij graag aan een vooraf bepaald goed doel. Dit jaar is dit De Ark Moerkerke-Brugge.

 

Eerstkomende concerten

PLANNING          De eerstvolgende concerten gaan door op:

  • zondag 26 mei in de Ryelandtzaal in Brugge om 15 uur – Koffieconcert met het JEDUTUN KWARTET
  • zondag 22 september in de St. Niklaaskerk in Koolkerke  om 15 uur – Koffieconcert met FRAN VANCOILLIE, harp
  • zondag 15 december in de abdijkerk van de St. Pietersabdij in Steenbrugge om 15 uur - Kerstconcert met het Gemengd Brugs Koor "Zingen is Zijn"

 Hier tickets en meer info

We nodigen u hartelijk uit en wensen u veel muzikale en toccante aanrakingen.

 

 

Tienduizenden mensen hebben vanaf het begin – en nu nog altijd – hun ‘eigen lied’ of dat van een ander, gefluisterd, gezongen en beluisterd. Wij hopen dat zoiets mag blijven duren, een eeuwigheid lang.

--- getuigenis ---

Gewoon en heel breekbaar TOCCANTE dus. We nodigen u hartelijk uit om met ons mee te stappen en wensen u veel muzikale en toccante aanrakingen.

Voorzitter Toccante