Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Identiteit en missie

Met alle Arkgemeenschappen over de hele wereld werkten we drie jaar rond de vragen: 'wie zijn we?' en 'waar gaan we naartoe?'. In 2007 keurden we officieel onze 'identiteits- en missieverklaring' goed.

De Ark Moerkerke-Brugge werkt vanuit de identiteit en de missie van De Ark Internationaal. Wereldwijd onderschrijven meer dan 147 gemeenschappen in 35 landen deze identiteits- en missieverklaring. Elke lokale gemeenschap staat voor de uitdaging deze concreet te hertalen naar zijn eigen cultuur en de lokale noden.

Hier volgt de Nederlandse vertaling van de ‘identity and mission’ van L’Arche:

Identiteit en Missie van De Ark

Identiteit

Wij zijn mensen met en zonder een verstandelijke beperking die het leven delen in gemeenschappen die behoren tot een internationale federatie.

Wederzijdse relaties en vertrouwen in God vormen het hart van ons engagement.

Wij bevestigen de unieke waarde van elke mens en het feit dat we elkaar nodig hebben.

Missie

De gaven van mensen met een verstandelijke beperking kenbaar maken, zoals die tot uiting komen in wederkerige relaties die ons omvormen.

Een gemeenschap opbouwen die beantwoordt aan de veranderende noden van onze leden, trouw blijvend aan de essentiële waarden van onze stichtingsgeschiedenis.

Ons inzetten in onze eigen diverse culturen om samen een meer menselijke maatschappij uit te bouwen.

Voortdurende verandering

De Ark is voortdurend in verandering. Op dit ogenblik herschrijven we met alle gemeenschappen over de hele wereld ons Charter. In kleine groepen wisselen we uit met elkaar wat ons leven geeft in De Ark en welk waarden hierbij essentieel zijn. 

 

Met alle Arkgemeenschappen over de hele wereld werkten we drie jaar rond de vragen: 'wie zijn we?' en 'waar gaan we naartoe?'. In 2007 keurden we officieel onze 'identiteits- en missieverklaring' goed.

--- getuigenis ---

De Ark is voortdurend in verandering. Ik vind het dan ook belangrijk om regelmatig onze roots én onze bestemming te herbekijken.

Johan, Regioverantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland