Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Vier dimensies

De werking van De Ark kent vier dimensies die nauw met elkaar verweven zijn. Die geven groeikracht een aantrekkingskracht aan elke Arkgemeenschap. Een Arkgemeenschap brengt leven in de buurt.

De relationele dimensie = gemeenschap vormen

De gemeenschap wordt opgebouwd uit ontmoetingen en relaties die zich ontwikkelen tussen mensen die met elkaar gemeenschap willen vormen. Iedereen wordt opgeroepen persoonlijke banden met elkaar aan te gaan. Deze relaties zijn gestoeld in vriendschap en wederkerigheid. Door gemeenschap te vormen met elkaar willen we ieders nood beantwoorden ‘er bij te horen’ én ‘iets te kunnen betekenen voor een andere’. We erkennen ieders unieke waarde en de realiteit dat we elkaar nodig hebben. 

De persoonlijke band die je uitbouwt met mensen met een verstandelijke beperking is heel authentiek en eerlijk. Door hun zichtbare noden roepen ze vaak het goede in je op. Deze relaties maken je opener en eerlijker en leiden je naar de kern van elke mens om graag te zien en je graag te laten zien. Je kijkt op een mildere manier naar jezelf, anderen en de wereld. 

De professionele dimensie = zorgvoorziening zijn

Het samen leven en werken met mensen met een verstandelijke beperking vraagt een voortdurende verrijking van ons kennen, ons kunnen én ons kunnen zijn. Iedereen, assistent, vriend of vrijwilliger die mensen met een beperking ondersteunt moet zijn competenties op dit vlak ontwikkelen. Dit gebeurt door het volgen van interne en externe opleidingen. Ook die medewerkers die een professionele op zorg en ondersteuning gerichte opleiding hebben genoten dienen permanent te blijven leren. Iedere gemeenschap werkt voor specifieke vragen samen met externe professionals. Daarnaast is er in iedere gemeenschap een kwaliteitssysteem om te voldoen aan de kwaliteitseisen die door de subsidiërende overheid worden opgelegd. 

De spirituele dimensie = geloven in het leven 

Iedereen, gelovig of niet is welkom in De Ark en wordt gerespecteerd in zijn keuzevrijheid.

Bij ons krijgt iedereen de mogelijkheid de spirituele dimensie te ontwikkelen die eigen is aan iedere mens. Het is deze dimensie die ons leert onszelf & anderen lief te hebben. Spiritualiteit helpt ons relaties waar we ons verbonden weten met elkaar en met God te verdiepen. Iedereen wordt aangemoedigd zich te verdiepen in de geloofstraditie die hem eigen is. Ook mensen die zich niet tot een bepaalde religieuze traditie erkennen ontdekken dat ze geloven in het leven, in groei en in behoren tot één gemeenschappelijk mens zijn.

De Vlaamse gemeenschappen zijn gesticht in de katholieke traditie. Ook andere christenen, moslims, en niet-gelovigen maken deel uit van onze gemeenschappen. 

De transponerende dimensie = de wereld veranderen

Regelmatig organiseren we tentoonstellingen, evenementen, lezingen,... om onze boodschap naar buiten te brengen. Doorheen deze activiteiten kunnen mensen met een verstandelijke beperking de samenleving veranderen, niet door grote woorden, maar door hun talenten te laten zien. Hun manier van aanwezig zijn en hun eerlijke oproep tot meer zorg en verdraagzaamheid laat hun omgeving niet onberoerd. Ze hebben als het ware een transponerende gave, ze maken de wereld een toontje warmer, menselijker en vredevoller. Als Arkgemeenschap willen we dit talent van mensen met een beperking helpen ontwikkelen en uitbouwen.

Elk jaar onthaalt De Ark in Vlaanderen een 10-tal vrijwilligers uit binnen- en buitenland om mee te leven in De Ark voor ze aan hun studies beginnen. Ze leren in De Ark de waarden van het hart zoals spontaniteit, verdraagzaamheid, eerlijkheid, doorzettingsvermogen en betrokkenheid. De meesten beginnen daardoor op een bewustere manier aan hun hogere studies en dragen deze waarden in hun professionele carrière verder met zich mee. Zo veranderen en transponeren zij op hun beurt de wereld.

 

 

De werking van De Ark kent vier dimensies die nauw met elkaar verweven zijn. Die geven groeikracht een aantrekkingskracht aan elke Arkgemeenschap. Een Arkgemeenschap brengt leven in de buurt.

--- getuigenis ---

De Ark is voor mij een soort tweede thuis. Toen ik na mijn studies en eerste werk niet zo goed wist wat ik verder met mijn leven wou, ben ik voor een tijdje in De Ark komen wonen. Het heeft me geholpen beter te weten wat ik in het leven wil. Ik ben nu een nieuwe studie ergotherapie begonnen.

Lucie