Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Als persoon met een beperking

Overdag gaan de mensen met een beperking werken in een gloednieuw dagactiviteitencentrum op het domein van het woonhuis in Moerkerke. Zo kunnen de oudere mensen later aansluiten bij de dagactiviteiten.

Het dagcentrum van De Ark Moerkerke-Brugge heet de Regenboog. In de Regenboog onthalen we mensen met een beperking die in De Ark zelf wonen, maar kan je ook als externe komen werken.

Keuze

In de Regenboog kun je uit vele verschillende activiteiten kiezen:

  • Kaarsenatelier: maken van kaarsen en fakkels
  • Kleiatelier: creëren van eigen kunstwerken en werken naar een verkoopbaar product
  • Viltatelier
  • Bewegingsactiviteiten: zwemmen, werken op en naast het paard, bewegingsoefeningen, pingpong, snoezelen, …
  • Creatieve ateliers: beeldend werken, handwerk, muziek en expressie

Samen met jou bekijken wij wat het beste voor jou is en stellen dan een weekplanning op.

Je kunt ook deeltijds naar de Regenboog komen.

Groeien

Bij jouw begeleiding houden wij rekening met jouw eigen mogelijkheden en noden, maar stimuleren jou ook om verder te groeien in zelfstandigheid. Wij willen dat jij zo veel mogelijk dingen alleen, zonder hulp kunt doen! Je krijgt ook een babbelvriend die jou hierin begeleidt.

Job coaching

Indien je graag iets zelfstandiger werkt maar je je draai niet vindt in een maatwerkbedrijf, proberen we in de buurt een passende job te vinden. We coachen jou zodat je bv kan gaan helpen bij de bakker, in de bibliotheek of in de tuin bij iemand kan werken, boodschappen kan doen voor oudere mensen, ...

Zo word jij zelfstandiger en help je tegelijk ook andere mensen!

Vriendschap

Tijdens het werk leer je de anderen beter kennen en win je nieuwe vrienden. Die band geeft een warme kleur aan wat je doet en wie je bent.

Kom je in aanmerking?

De Ark Moerkerke-Brugge is erkend en gedeeltelijk gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH bepaalt mee welke mensen met een verstandelijke beperking bij ons kunnen komen wonen.

We zijn erkend als vergunde zorgaanbieder voor intensieve woonondersteuning, intensieve dagondersteuning en rechtstreeks toegankelijke hulp.

Overdag gaan de mensen met een beperking werken in een gloednieuw dagactiviteitencentrum op het domein van het woonhuis in Moerkerke. Zo kunnen de oudere mensen later aansluiten bij de dagactiviteiten.

--- getuigenis ---

Ik werk graag in de Regenboog. Vooral het vilten vind ik leuk. Ik ga ook elke week helpen in de bloemenwinkel in Moerkerke. Dat doe ik al heel lang.

Peggy