Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Als persoon met een beperking

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

Als persoon met een beperking woon je in één van de huizen samen met anderen. De mensen met een beperking zijn heel verscheiden qua leeftijd, achtergrond, verstandelijke beperking ,…

Open plaatsen

Om te weten of we open plaatsen hebben, neem je best contact met ons op. 

Zorg op maat

Wij gaan in gesprek met jou en zoeken welke ondersteuning jij nodig hebt en hoe De Ark Moerkerke-Brugge jou daarbij kan helpen. Waar gewenst of noodzakelijk werken wij samen met andere organisaties. Maar De Ark doet meer, want je bent toch 100% mens?!

Belangrijke accenten

Wat je hier en op andere pagina’s leest is maar een kleine impressie van wat De Ark jou te bieden heeft. De gemeenschappen zelf hebben een ruimere ‘omschrijving van het aanbod’ op papier. Maar je begint pas echt iets te ervaren als je eens over de drempel stapt van één van de huizen.  Je mag alvast zeker zijn van de volgende accenten:

  • Je brengt veel tijd samen door met anderen.
  • Er is ruimte voor persoonlijke tijd op je zelf ingerichte kamer, voor hobby’s en voor contacten met vrienden en familie.
  • Je wordt opgeroepen eigen keuzes te maken en je talenten te delen.
  • Je krijgt verantwoordelijkheid en inspraak. We stimuleren je eigen mogelijkheden.
  • Iedereen helpt mee in de huishoudelijke taken volgens zijn mogelijkheden.
  • Jouw keuzevrijheid is één van onze basisbeginselen van onze pedagogie.
  • Je krijgt een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten. We trekken er graag samen om uit naar een feestje, kermis, cinema, iets gaan drinken,…
  • Indien je in aanmerking komt kan je ook werken in De Ark. Iedere gemeenschap biedt ook ‘dagbestedingsondersteuning’ aan.
  • We gaan actief met jou actief op ziek naar een netwerk van vrienden. Het hebben van contacten met andere mensen dan met wie je samen woont en werkt zijn is belangrijk. 

Intensieve woonondersteuning

In de huizen van De Ark Moerkerke-Brugge wordt  ‘intensieve woonondersteuning’ geboden. Dit betekent dat er steeds assistenten in huis zijn om waar nodig ondersteuning te bieden. Er is ook nachtpermanentie in de vorm van inslapende assistenten.

Liever zelfstandiger?

Je kan ook zelfstandiger wonen op studio of appartement. We kijken samen hoe de band met de gemeenschap vorm kan krijgen. 

Kom je in aanmerking?

De Ark Moerkerke-Brugge is erkend en gedeeltelijk gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH bepaalt mee welke mensen met een verstandelijke beperking bij ons kunnen komen wonen.

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt, dan neem je best even contact met ons op.

Zin om in De Ark Moerkerke-Brugge te wonen? Of een andere Vlaamse Ark?

Zou je graag in De Ark Moerkerke-Brugge wonen of wil je eens komen kijken en kennis maken ? Laat het ons zeker weten. Indien er niet meteen plaats is kan je misschien wel als vriend aansluiten bij bepaalde activiteiten. Zo leren we elkaar alvast beter kennen.

Ook De Ark Gent en De Ark Antwerpen hebben regelmatig open plaatsen. Lees meer info op hun websites en neem contact met hen op.

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

--- getuigenis ---

Ik woon graag in De Ark. Het is mijn thuis. Mijn vriendin, Kaatje, woont er ook. Dat vind ik heel fijn.

Dominique