Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Als vrijwilliger

Je kiest ervoor om als vrijwilliger in een huis van De Ark samen te wonen met mensen met een beperking en met andere assistenten. Je engagement is er op gericht om van het huis ook voor jezelf een thuis te maken.

Je woont als vrijwilliger in een huis van De Ark. Je deelt je leven met mensen met een verstandelijke beperking. Je krijgt gelijkaardige taken als de assistenten. Gaandeweg leer je mekaar én jezelf op een buitengewone manier kennen. Je komt snel op het spoor wat het betekent 100% MENS te zijn.

Een waaier aan mogelijkheden

Als vrijwilliger inwonen kan op vele manieren. Als onze aanpak je aanspreekt, kom dan zeker eens langs om de mogelijkheden te bespreken. Wij maken afspraken op maat ! 

In functie van de intensiteit onderscheiden we volgende inwonende vrijwilligers:

  • Voltijds: je leeft en werkt mee zoals een inwonend assistent.
  • Deeltijds: je leeft en werkt mee als vrijwillig assistent gedurende 3,4 of 5 dagen iedere week.
  • Weekendassistent: je leeft 1, 2 of 3 weekends per maand in één van de huizen.

In functie van je statuut of je hoofdbezigheid:

  • Je werkt buitenshuis. Je hebt een deeltijdse of voltijdse job buiten De Ark. Het Arkhuis is de plaats waar je woont en iedere dag thuiskomt van je werk. Met de verantwoordelijke bekijk je welke taken je kan opnemen.
  • Je studeert deeltijds of voltijds en je bent graag ‘op kot’ in De Ark. We spreken met jou af welke aanwezigheid we van je verwachten en welke taken je kan opnemen.
  • Je bent stagiair : Je kan kiezen een stage in het kader van je opleiding te lopen als deeltijds of voltijds inwonend assistent. De meeste scholen erkennen De Ark als een volwaardige stageplaats.
  • Je bent gepensioneerd : Ook als gepensioneerde heb je nog heel wat te bieden aan de samenleving. Ben je graag actief met mensen in een huiselijk kader, dan kan je vast iets voor ons betekenen.
  • Je bent werkzoekende : Je kan bij ons wonen en ondertussen naar werk zoeken. Mogelijks kan de opgedane ervaring je helpen in je zoektocht, of misschien komt er een betaalde job vrij binnen de gemeenschap en kom je hiervoor in aanmerking.

Uit binnen- en buitenland

Het project ‘living together’ richt zich op jongeren uit binnen & buitenland die een ervaring willen op doen in het samen leven met mensen met een verstandelijke beperking. De Ark is erkend als gast- en zendorganisatie binnen het European Solidarity Corps (ESC). Ieder jaar onthaalt De Ark meerdere jongeren uit het buitenland om een jaar te komen meeleven in onze huizen.

Bekijk hier het filmpje van Dorothee uit Duitsland die ontroerend vertelt hoe De Ark haar leven heeft veranderd.

Neem contact op met ons als je meer wil te weten komen over dit project.

We werken hiervoor nauw samen met de Duitse vredesorganisatie ASF en het Europese Erasmusprogramma ESC.

Kost & inwoon

Als vrijwilliger zonder inkomen krijg je gratis kost & inwoon.

Vrijwilligers met een inkomen betalen maandelijks voor kost & inwoon.

Je kiest ervoor om als vrijwilliger in een huis van De Ark samen te wonen met mensen met een beperking en met andere assistenten. Je engagement is er op gericht om van het huis ook voor jezelf een thuis te maken.

--- getuigenis ---

In De Ark ben ik gevoeliger geworden. Ik moet me niet verstoppen als ik droevig of juist heel blij ben, maar ik mag gewoon mezelf zijn.

Dorothee, ESC- en ASF-vrijwilliger