Welkom bij De Ark Moerkerke-Brugge

Wat je mag verwachten

We zijn een leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen, werken, eten, bidden, de afwas doen, koken, poetsen, ruzie maken en het weer goed maken.

De Gemeenschap

 

Onze Arkgemeenschap bestaat sinds 1993 in Moerkerke (bij Damme, Brugge).

Daar vind je De Barke (woonhuis).

Een tweede woonhuis De Moerbei startte in 2007in de Brugse binnenstad.

 

Hoe het groeide

 

Eind de jaren '80 groeide de droom om een nieuwe Vlaamse gemeenschap te starten naast de Arkgemeenschap Antwerpen. Toen de  Zusters Maricolen hun voormalig klooster in Moerkerke aanboden, kwam deze droom plots dicherbij. Na heel wat  aanpassingswerken namen de eerste twee bewoners op 1 maart 1993 hun intrek in het nieuwe huis ’de Barke’, samen met twee inwonende assistenten. Tijdens de pioniersjaren groeide de gemeenschap verder, onder de beschermende vleugels van de Arkgemeenschap Antwerpen. In 2003 wordt onze gemeenschap erkend als Voorziening door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Hierdoor wordt verdere uitbreiding mogelijk en kunnen we meer mensen onthalen Na een grondige verbouwing van een in erfpacht verkregen pand van het Engels klooster, kunnen we in september 2007 ons tweede huis ‘De Moerbei’ betrekken in de Brugse  Sint-Annawijk. We onthalen 15 personen in onze beide woonhuizen.

 

Een kring van mensen rondom

Gelukkig kunnen we rekenen op een ruime kring van mensen die zich op één of andere manier engageren. Zo zijn er vrienden die op vaste momenten komen meewerken in het werkatelier de Regenboog of die een avond, een weekend of langer komen meeleven in De Barke of De Moerbei.

 

Andere vrienden engageren zich om 'inhoudelijk' mee te denken in de Gemeenschapsraad, om of om 'materieel' mee te denken in de Raad van Bestuur of Algemene Vergadering.

Deze kring zorgt er ook voor dat het goed wonen is, dat de toekomst verzekerd wordt, dat het huis veilig en gezellig is, dat er voldoende middelen zijn, enz.

 

Welkom

Wie eens wil langskomen, kan ons contacteren om een geschikt moment af te spreken.

 

Geinteresseerd?

Wie ons tijdschrift Toeter online wil lezen - klik hier. Wie wil uitgenodigd worden naar een opendeurdag (en ev. andere activiteiten) kan gerust hier naam en adres doorgeven.

 

We zijn een leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen, werken, eten, bidden, de afwas doen, koken, poetsen, ruzie maken en het weer goed maken.